Crest Gallery

 • Sigma Pi (Flag)

 • Sigma Pi (Illinois College)

 • Sigma Rho

 • Sigma Sigma Sigma

 • Sigma Tau Gamma

 • Sigma Tau Nu

 • Sigma Zeta

 • Society of Womens Engineers

 • Tau Beta Sigma

 • Tau Delta Chi

 • Tau Delta Kappa

 • Tau Delta Phi